OPINIÓ
José De Juan Saboya

 

Mai a la història s’havia donat amb tanta freqüència com ara que en una mateixa família conviuen fins a 5 generacions. La figura, i força habitual, dels besavis i els besnéts obre pas cada vegada en més famílies a la dels rebesavis i rebesnéts.

Una societat multigeneracional en què, tanmateix, escassegen les relacions intergeneracionals de qualitat, que s’estableixen quan persones de grups d’edat diferents comparteixen converses, vivències i activitats de tota mena de manera continuada en el temps.

En una societat cada cop més segmentada per edats, el valor de les relacions intergeneracionals sovint és subestimat. Aquestes connexions, que creuen les barreres de l’edat, tenen un paper crucial en la cohesió social i el desenvolupament personal. Les interaccions entre joves i gent gran poden aportar perspectives úniques, fomentar l’enteniment mutu i enfortir els llaços comunitaris.

Història i tradició

Des de temps immemorials, les relacions intergeneracionals han estat essencials per a la transmissió del coneixement. Abans de la invenció de l’escriptura, els ancians compartien històries i tradicions amb les generacions més joves, assegurant així la supervivència de la cultura i el llegat del grup. Tot i que avui comptem amb tecnologies per emmagatzemar i transmetre informació, el valor d’aquestes interaccions cara a cara continua sent incalculable.

 

Enriquiment mutu

Les relacions intergeneracionals no són merament unidireccionals. Mentre que els joves poden aprendre de l’experiència i la saviesa de la gent gran, aquests sovint es beneficien de l’energia, l’optimisme i la familiaritat amb les tecnologies actuals de les generacions més joves. Aquesta simbiosi es pot manifestar de moltes maneres: una néta ensenyant el seu avi a fer servir un smartphone o una àvia compartint receptes familiars amb el seu nét.

 

Superant estereotips

Aquestes interaccions també ajuden a desmantellar estereotips. En una cultura que sovint prioritza la joventut, les persones grans poden ser injustament etiquetats com a obsolets o desfasats. D’altra banda, els joves poden ser percebuts com a desinteressats o superficials. Les relacions intergeneracionals brinden l’oportunitat de desafiar aquestes percepcions, permetent que les dues parts s’apreciïn genuïnament pel que aporten.

 

Beneficis psicològics i emocionals

Les interaccions entre generacions també poden oferir profunds beneficis psicològics. Per a moltes persones grans, especialment les persones en llars de cura, la interacció amb joves pot proporcionar un sentit de propòsit i combatre sentiments d’aïllament. Els joves, alhora, poden trobar en la gent gran un sentit de continuïtat i connexió amb el passat. Referències segures de valors que permeten avançar.

 

Reforç de la unitat familiar i comunitària

La família, com a nucli fonamental de la societat, s’enforteix amb les relacions intergeneracionals. El respecte il‟apreciació mútua entre diferents generacions poden solidificar la unitat familiar, oferint un sistema de suport en temps de crisi. A més, a nivell comunitari, aquest tipus de relacions fomenta la solidaritat i l’enteniment, creant comunitats més resilients i cohesionades.

 

Desafiaments actuals

Tot i això, les societats modernes sovint enfronten desafiaments en aquest àmbit. Amb famílies més disperses geogràficament i l’omnipresència de la tecnologia, les oportunitats per a interaccions significatives entre generacions poden ser limitades. És essencial reconèixer la importància d’aquestes relacions i cercar formes de fomentar-les, ja sigui a través de programes comunitaris, iniciatives educatives o simplement fent un esforç conscient a les nostres pròpies famílies.

En la meva experiència professional he dirigit projectes comunitaris a ajuntaments. Programes Intergeneracionals orientats a la creació despais de trobada i la realització dactivitats conjuntes entre persones de diferents generacions. Pot ser tant entre la infància, l’adolescència i la joventut i la gent gran. Fomentar la comprensió i el respecte mutu entre generacions. Aquests projectes promouen el treball en equip intergeneracional i la comunicació efectiva, proporcionant als joves orientacions i consells valuosos per al seu futur, i ajudant les persones grans a entendre un món canviant.

 

Conclusió

Les relacions intergeneracionals no són simplement un complement bonic de l’experiència humana; són essencials per al nostre benestar, desenvolupament i cohesió social. En valorar i promoure aquestes connexions, no només honrem els nostres avantpassats i assegurem un llegat per al futur, sinó que també enriquim les nostres vides en el present. En un món que canvia ràpidament, la saviesa del passat i la innovació del present poden coexistir i prosperar juntes, si tan