Molt agradablement arriba a les meves mans el vídeo sobre la jornada “Atención a mayores, atención a personas” organitzada el 11 de maig a Pamplona pel Col·legi Oficial d’Infermeres de Navarra.

Dic que m’és molt agradable visualitzar-ho perquè realment la formació que se’ls imparteix per al tracte cap a la gent gran és modèlica i un gran referent per poder exercir aquesta professió.

Us comparteixo aquí l’enllaç al vídeo: COENAV BALUARTE ATENCION A MAYORES ATENCION A PERSONAS 11 05 2023

Sempre he cregut que latenció sanitària i leducativa eren els grans pilars que ens inspiren cap al respecte humà. És evident que n’hi ha molts més, molt importants tots ells, imprescindibles, complementaris i per al professional que els exerceixi segur que em discutiria la meva afirmació del principi i seria bo doncs això ens demostraria que una feina, sigui quina sigui dignifica a la persona.

Tot i que el Congrés focalitza molt i principalment la persona gran és obvi que no pot perdre de vista qui la cuida que, en aquest cas, sempre serà algú més jove on veurà reflectit el seu futur i ho ha de fer molt dignament, amb gran respecte i, com diu el titular en atenció a les persones.

L’alegria, el saber escoltar, l’afecte, la sensibilitat en el tracte que es remarca tant en tots els ponents que intervenen és essencial en aquesta professió atès que són factors que es creu, en general, la persona gran ja no pot correspondre ni necessita .

Majors i com més generacions puguin intervenir en totes les etapes de la vida s’enriqueixen mútuament i retroalimenten, cadascuna amb les seves possibilitats.

Des d’AEPI, l’Associació Europea de Programes Intergeneracionals, aplaudim aquests esdeveniments que incentiven i enforteixen un tracte més gran a les persones des d’una perspectiva humanística i psicosocial de la qual sortim beneficiats tots i totes i sobretot quan el nostre cos està malalt.

Gràcies a aquest cos sanitari que vol perfeccionar-se sovint desaprenent patrons anteriors i sempre aspirant a millorar la seva professió.

Maria Pàrraga. Presidenta d’AEPI