Tres generacions s’apleguen al voltant de l’inici d’un projecte: AEPI.

S’anomena Soci d’Honor a Andreu Garcia que ens va deixar el 12 de juny. El seu fill li ret homenatge.