El personal que hem treballat en el projecte del BROT sempre tindrem el sis d’octubre dins nostre. Sempre el celebrarem sigui en festa grossa o petit comitè. Sempre serà una festa assenyalada.  

El sis d’octubre del mil-nou-cents-setanta dos es van obrir les portes a Sant Feliu en uns baixos de dos cents cinquanta metres quadrats. El primer centre de reeducació del Baix Llobregat i el segon de tot Catalunya. 

En el transcurs de disset anys es desenvolupà un munt d’activitats que complementaven l’educació, ensenyament i ajuts reeducatius als nois i noies de la comarca que hi assistiren i també de l’estat espanyol. Uns venien a fer activitats artístiques, altres per completar els buits que encara existien dins les escoles d’una època determinada i altres a millorar les dificultats que no els deixaven desenvolupar-se correctament. 

Estàvem tant còmodes treballant i aprenent uns i altres. Les docents, majoria dones, que hi érem, ho donàvem tot. Era un projecte nou, on es barrejaven edats, interessos i aptituds, tant en els grans com en els petits. 

A l’any mil nou-cents vuitanta nou es va creure en la necessitat de fer una escola per dislèxics i llençant-nos en una piscina sense aigua, el sis d’octubre, la vàrem començar amb el total suport d’una inspectora que fa poc ens ha deixat i el sis d’octubre d’enguany li farem un sentit homenatge. 

Anys de molt sacrifici. Lluita amb el Departament, pares, ensenyar una nova manera d’aprendre a mestres novells i no tant novells, creació de materials…La nova escola EL BROT se’n sortia i feia nens i nenes feliços que tornaven a creure en ells mateixos i les seves possibilitats i que no els calia fer deures i podien acabar el dia sense traumes ni baralles familiars. Portava un descans enorme per tots… no tant pels mestres que hi varen deixar la pell. 

Aquells baixos es van fer petits i per dos sis d’octubres més vam canviar d’edifici dues vegades més.  

Vàrem aconseguir tenir el complet d’escola, amb dotze nens i nenes per classe en vuit classes i amb llista d’espera. N’han passat cinc cents onze, tot un orgull i satisfacció personal i professional 

Un sis d’octubre del dos mil onze sorgeix, amb el nostre assessorament pedagògic durant sis anys, BROTMADRID. 

Aquest sis d’octubre d’enguany EL BROT, l’escola, no ha obert les portes.  

Es van tancar per sempre el trenta de juny passat, però el projecte, l’esperit i l’equip, mai es rendirà.  

Aquest sis d’octubre farem el tret de sortida a RE BROT, sota la capa d’AEPI, Associació Europea de Programes Intergeneracionals, on amb tots els que han treballat en el projecte vulguin continuar, de manera més amplia, intergenaracionalment parlant, amb tot el que ens ha fet aprendre el nostre Brot. 

Hem de parlar de Decroly, de com ser mestra/e, de com gaudir ensenyant i aprenent, de com trencar motlles i velles costums encara existents. Com tractar a alumnes en dificultats i fer-los creure en les seves aptituds i possibilitats. Com confiar i donar suport a mestres que creuen no saber-ne prou, avis que en aquests moments estan fent de cangurs quasi tot el dia dels seus nets, a noves estructures familiars i socials. 

 EL BROT sigui el sis d’octubre de l’any que sigui continuarà treballant per una pedagogia que al seu dia, fa cinquanta anys, va apostar fort. 

EL BROT: RE brota. La natura és així de sàvia!