Ni les roses, ni cap flor, entén d’edats.
Per a tothom es regala el mateix color i perfum.
Des d’AEPI et regalem la rosa de Sant Jordi, de totes i tots i per a totes les generacions!

Ni las rosas, ni ninguna flor, entiende de edades.
Para todo el mundo se regala el mismo color y perfume.
Desde AEPI te regalamos la rosa de Sant Jordi, de todas y todos y ¡para todas las generaciones!

Neither roses, nor any flower, understand ages.
Everyone is given the same color and perfume.
From AEPI we give you the Sant Jordi rose, from all and for all generations!