El darrer 21 d’octubre al local de Vila Llibre s’ha fet una presentació d’AEPI juntament amb el llibre “Mirada pedagògica” de Maria Pàrraga que financia l’inici d’aquesta Associació.