L’edatisme és una forma de discriminació basada en l’edat en què s’estigmatitzen i es marginen les persones a causa de la seva edat.
Encara que la discriminació a causa de l’edat afecta totes les generacions, és més comunament experimentada per les més grans,

L’ edatisme pot manifestar-se en diferents aspectes de la vida quotidiana, com l’ocupació, atenció médica, els mitjans de comunicació i les interaccions socials. En l’àmbit laboral, per exemple, les persones grans sovint senfronten a barreres per trobar una ocupació o per ser promogudes en la seva activitat laboral. Són considerades “massa velles” per a certes feines, a pesar de la seva experiéncia i de les seves habilitats.

En l’àmbit de l’atenció mèdica, les persones grans poden rebre un tracte inadequat i insuficient a causa de prejudicis i estereotips sobre la seva edat. Els metges i metgesses poden assumir que certs símptomes són simplement part de l’envelliment i no buscar una solució adequada. Aquesta falta d’atenció pot comportar conseqüències greus per a la salut de les persones grans.

A més, els mitjans de comunicació també poden perpetuar estereotips negatius sobre les persones
grans. Amb freqüència se’ns representa com a persones dèbils i dependents, amb la qual cosa es reforça la idea que no tenim valor en la nostra societat.

Les interaccions socials també poden veure’s afectades per l’edatisme, Les persones grans poden
sentir-se excloses o ignorades en situacions socials a causa de suposicions i actituds que poden causar-los algun perjudici. Se’ns tracta com si les nostres opinions i experiències no fossin rellevants, i això és profundament injust i danyós.

És fonamental combatre l’edatisme ¡ promoure una societat inclusiva i respectuosa amb totes les
edats. Aixó implica desafiar els estereotips negatius i reconèixer el valor i la contribució de les persones grans en tots els àmbits de la vida. A més, s’han d’implementar polítiques i lleis que promoguin la igualtat d’oportunitats per a totes les edats.

L’educació i la sensibilització són clau per abordar l’edatisme. Així mateix, s’han de crear programes ¡
recursos que fomentin la participació activa significativa de les persones grans en la societat.

Promoure una cultura de respecte i valoració de les persones en totes les etapes de la vida és un pas
crucial cap a un món més equitatiu.

Josep Torrecillas
Secretari d’Institucional i Acció Sindical de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de
Catalunya.