Aquest mes de gener, finalment, hem pogut dur a terme les entrevistes amb Òmnium i el Consell Comarcal de La Baixa Segarra.

La primera la vàrem fer l’onze de gener a la nostra seu i hi assistirem sis persones, quatre d’Òmnium i vàrem explicar qui érem i quins eren els nostres objectius. Els va cridar molt l’atenció la mirada europea que tenim i quins poden ser els programes a realitzar. Ens posàrem d’acord en el fet que hi hauria, sempre que es pogués, una col·laboració, intercanvi i comunicació de les activitats que uns i altres féssim.

La trobada amb el Consell Comarcal, el passat vint-i-tres de gener, només hi vàrem assistir dues persones.
La persona que va venir és “d’Acció comunitària i envelliment” i igualment hi va haver un compromís de posar-nos al corrent de tot el que es fes en els dos col·lectius per col·laborar més puntualment en pobles de la comarca, o sia de manera més focalitzada. Vam puntualitzar molt que no ens havíem adherit a les que s’havien fet darrerament, primer perquè volíem deixar molt clar, al ser tan novells, que la nostra actuació no era només local i després perquè les activitats no eren intergeneracionals sinó i sobretot de l’etapa de la vellesa i també amb infants molt petits.

Nota: Demanem disculpes pel nostre oblit en no prendre nota fotogràfica d’una trobada i l’altra. Procurarem estar més atents en aquest aspecte.