Re BROT

    RE BROT inicia, dins AEPI, un Fòrum d’EDUCACIÓ INTERGENERACIONAL on tot ciutadà/ana s’hi pot sentir implicat. Ens cal estar molt convençuts que tendir cap a una societat plena de valors i respecte per la manera de ser i actuar de cadascú, implica...

Re BROT

    RE BROT inicia, dins AEPI, un Fòrum d’EDUCACIÓ INTERGENERACIONAL on tot ciutadà/ana s’hi pot sentir implicat. Ens cal estar molt convençuts que tendir cap a una societat plena de valors i respecte per la manera de ser i actuar de cadascú, implica...