La nostra companya Gemma Tribó Traveria ha traspassat als 72 anys a causa d’un infortunat accident.

Havia estat membre del jurat del Premi M.A. Figuerola !1