RE BROT

 

 

RE BROT inicia, dins AEPI, un Fòrum d’EDUCACIÓ INTERGENERACIONAL on tot ciutadà/ana s’hi pot sentir implicat.

Ens cal estar molt convençuts que tendir cap a una societat plena de valors i respecte per la manera de ser i actuar de cadascú, implica l’actuació e interacció de totes les generacions. La coherència d’actuació ha de tenir referents des de la primera infància, actualitzant-la segons els temps i la nostra trajectòria vital, però basada en la bona convivència i benestar per a tots i totes, sense discriminació ni exclusió de cap mena.

Us convidem, a participar-hi, estigueu implicats més o menys directament amb el món de l’educació. Educar és viure comptant amb l’altre i tal com diu l’article d’inici és fer-ho comptant amb l’altre. Ningú està suficientment isolat com per prescindir del progrés i millorament dels altres.

Aporteu-hi comentaris, notícies, iniciatives i tot el que creieu enriquirà el nostre entorn. Som-hi!

“El FUTURO COMO CONDICIÓN EN LA EDUCACIÓ” veure PDF